Κερδίστε 1 Ρολόι Oozoo, 1 Δωροεπιταγή αξίας 50€ ή 1 Δωροεπιταγή αξίας 30€!

Για την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό θα πρέπει:

Να κάνετε Like στην Facebook σελίδα μας.

Κοινοποίηση (Share) τον διαγωνισμό μας.

1 Σχόλιο στο post του διαγωνισμού

 1. Η Εταιρεία «GMKJewels» διεξάγει διαγωνισμό, εκ του οποίου τρεις (3) νικήτριες / νικητές θα κερδίσουν από ένα ξεχωριστό δώρο!

Ο Διαγωνισμός ξεκινάει τo Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 και λήγει την Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021 στις 23:59.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, άνω των 18 ετών, πλην των εργαζομένων από την εταιρεία «GMKJewels» καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους Α’ βαθμού.
 2. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν LIKE στο Facebook Page του «GMKJewels», SHARE το post του διαγωνισμού και 1 φορά ΣΧΟΛΙΟ στο post του διαγωνισμού.
 3. Δεν υπάρχει περιορισμός στα σχόλια που μπορεί να κάνει κάποιος στην ανάρτηση, αλλά για τον διαγωνισμό λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη καταχωρηθείσα χρονικά έγκυρη κατά τον όρο 3 συμμετοχή.
 4. Με την λήξη του διαγωνισμού, κάθε χρήστης λαμβάνει έναν αύξοντα αριθμό ανάλογα με το χρόνο και τη σειρά προτεραιότητας που έχει κάνει σχόλιο. Στη συνέχεια, ακολουθεί αυτοματοποιημένη «κλήρωση» από το σύστημα της ιστοσελίδας random.org, βάσει των αριθμητικών στοιχείων, για να προκύψουν οι νικητές. Αμέσως μετά, ελέγχουμε ότι οι νικητές που προέκυψαν είναι από το πρώτο τους σχόλιο και ότι έχουν κάνει τα αντίστοιχα like και share. Όσοι κληρωθούν ενώ δεν έχουν κάνει κάποια από τις παραπάνω ενέργειες, αποκλείονται από τη διεκδίκηση του δώρου και τη θέση τους παίρνει ο επόμενος επιλαχών.
 5. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν άμεσα.
 6. Τα ονόματα των Νικητών θα δημοσιευτούν σε σχετική ανάρτηση στο Facebook Page του «GMKJewels».
 7. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021, οι νικητές θα πρέπει να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gmkjewels.gr ή μήνυμα στο Facebook Page του «GMKJewels» ώστε να λάβουν την αντίστοιχη δωροεπιταγή που κέρδισαν. Ο πρώτος νικητής θα πρέπει να μας στείλει τα στοιχεία της διεύθυνσης στην οποία επιθυμεί να αποσταλεί το δώρο του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Με το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, νικητές που δεν έχουν επικοινωνήσει, θα χάνουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν το δώρο τους.
 8. Ρητώς αναφέρεται ότι τα δώρα του διαγωνισμού δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα αντικείμενα ίσης αξίας και δεν μεταβιβάζονται σε άλλο άτομο.
 9. Η εταιρεία «GMKJewels» διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους όρους του διαγωνισμού, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό.
 10. Κάνοντας σχόλιο στην ανάρτηση του Διαγωνισμού, σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτόματα τους όρους του.

Τα διαδικτυακά εργαλεία του Διαγωνισμού και την εν γένει παρακολούθηση του επιμελείται η εταιρεία «PixelUp».

Όροι Συμμετοχής

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η  εταιρία GmKjewels , που εδρεύει στις Αχαρνές , στην οδό  Ιωάννη Θηβαίου  6 τ.κ. 13673 , επιθυμώντας να προβεί στην προβολή, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια «Διαγωνισμός»  που θα διεξαχθεί στο «Facebook & Instagram» και συγκεκριμένα στη σελίδα στο Facebook με τίτλο «Gmk Jewels», η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/gmkjewels/ και στο Instagram με τίτλο «Gmk Jewels», η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.instagram.com/gmkjewels/

 

 

B. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»):

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται

α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς τους α΄  βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Facebook και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Γ. Διάρκεια του διαγωνισμού:

1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από την 18/12 και ώρα 12μ.μ έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την 29/12 και 12μ.μ. Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα.

2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα στις 2/11 και ώρα 12.30μ.μ θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή των δώρων.

3. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση ενεργοποιείται με τη δημοσίευση του σχετικού σχολίου. Η αποστολή σχολίου συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.

3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο.

4. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει παραπάνω από μια με τα ίδια στοιχεία Facebook προφίλ (Facebook ID) κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

Ε. Δώρα:

1. Τα δώρα που κληρώνονται στο Διαγωνισμό (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ’ αυτών το «Δώρο») θα ορίζονται στο σχετικό Facebook Post. Ειδικότερα πρόκειται 2 νικητές που θα κερδίσουν από ένα ρολόι ο καθένας. Από το Facebook Θα κληρωθεί το Casio και από το Instagram το Oozoo

2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, και (β) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων. Τα θα αποσταλούν στους 2 τυχερούς νικητές μέσα σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών, με έξοδα που επιβαρύνουν την Διοργανώτρια.

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

1. Η κλήρωση θα γίνει με μέσω του παρακάτω site https://commentpicker.com/

2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 2 τακτικοί και 2 αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κάποιος νικητής αυτόματα εντός 2 ημερολογιακών ημερών (από την ημερομηνία κλήρωσης), θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών, ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον αύξοντα αριθμό. Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας.

3. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο Facebook και του Instagram

4. Οι νικητές θα ενημερωθούν με γραπτό σχόλιο κάτω από την συμμετοχή τους (Reply) στο Διαγωνισμό από τους διαχειριστές του Ιστοτόπου στο Facebook («administrators») και θα τους ζητηθεί να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους εντός 2 ημερολογιακών ημερών σε προσωπικό μήνυμα (inbox) της σελίδας της Διοργανώτριας. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί επικοινωνία εντός 2 ημερολογιακών ημερών,  η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περάσει στον επόμενο επιλαχόντα.

5. Σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο συμμετέχοντα κατά τη σειρά ανάδειξής στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω.

Ζ. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία:

1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά και της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιουδήποτε έργου τρίτου ή έργου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.

Η. Λοιποί Όροι:

1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια στον Ιστότοπο στο Facebook. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των χρηστών.

2. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν δικαιώματα της Διοργανώτριας, ή και τρίτων ή παραβιάζουν το νόμο. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο από το Wall, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Χρήστη.

3. Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Iστότοπο στο Facebook επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-Χρηστών εκ των άνω αιτιών.

5. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και στον Ιστότοπο, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

6. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

7. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του (και τυχόν τρίτων προσώπων) και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι και την ημερομηνία λήξης της ενέργειας κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται

8.  Οι Συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, στο πλαίσιο της προβολής του προϊόντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δημοσιευθεί για διαφημιστικούς σκοπούς ο κατάλογος των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο, καθώς και τα σχόλια που έχουν καταχωρήσει οι Συμμετέχοντες, και ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

9. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένης της  αμελείας, τυχερών και ανωτέρας βίας.

10. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των ανωτέρω εταιρειών παύει να υφίσταται.

11. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://gmkfashion.gr/.

12. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.